top of page
IMG_20220305_133258578.jpg

Werkwijze

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin wordt afgetoetst wat de hulpvraag is en er bekeken wordt waar je ondersteund kan worden. Er wordt steeds op maat gewerkt en er zal rekening gehouden worden met je noden. Wanneer jouw hulpvraag niet aansluit bij onze expertise of wanneer je het traject niet wenst verder te zetten, kan je worden doorverwezen.

We streven naar een goede vertrouwensband tussen zorgverlener- en verstrekker.  We zullen hier tijdens de sessies dan ook voldoende tijd en zorg aan besteden.

Werkwijze: About
IMG_20220305_133356414.jpg
Werkwijze: Image
bottom of page