top of page
IMG_20220305_133258578.jpg

Werkwijze

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin wordt afgetoetst wat de hulpvraag is en er bekeken wordt waar je ondersteund kan worden. Er wordt steeds op maat gewerkt en er zal rekening gehouden worden met je noden. Wanneer jouw hulpvraag niet aansluit bij mijn expertise of wanneer je het traject niet wenst verder te zetten, kan je worden doorverwezen.

Ik streef naar een goede vertrouwensband.  Ik zal hier tijdens de sessies dan ook voldoende tijd en zorg aan besteden.

IMG_20220305_133356414.jpg
bottom of page